POSTUP PŘI KOUPI BYTOVÉ JEDNOTKY V PROJEKTU

1. ÚSTNÍ REZERVACE

Byt, o který projevíte zájem, na Vaše přání předběžně rezervujeme na dobu 7 dní, abyste měli čas prostudovat si podklady k projektu, prověřit možnosti financování a pod.
Ústní rezervace může být poskytnuta pouze po osobním setkání s naším prodejcem, a to v sídle naší společnosti ( v případě bytů v přípravě/ve výstavbě ), nebo po prohlídce bytu ( v případě dokončených projektů ).

2. REZERVAČNÍ SMLOUVA

V případě, že se rozhodnete koupit byt z našeho projektu, zašleme Vám návrh Rezervační smlouvy.
Standardní doba rezervace činí 30ti dnů od podpisu smlouvy. V odůvodněných případech může být po vzájemné dohodě tato doba prodloužena.
Rezervační poplatek činí 200 000,- Kč za každou jednotlivou jednotku.
Přílohou rezervační smlouvy je i vzorový text následné smlouvy, a to Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ( v případě bytů v přípravě/ve výstavbě ), nebo Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky ( v případě dokončených projektů ).

3. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ ( V PŘÍPADĚ BYTŮ V PŘÍPRAVĚ/VE VÝSTAVBĚ )

Tato smlouva se uzavírá v rámci rezervační doby a především vymezuje:

  • předmět převodu, tedy Vámi vybraný byt včetně venkovní plochy (terasa/lodžie/předzahrádka) pokud k bytu náleží, garážového stání a sklepa
  • kupní cenu a způsob jejího uhrazení
  • zálohu na kupní cenu ve výši 20% z celkové kupní ceny včetně DPH (je v ní zahrnut i rezervační poplatek), splatnou do 10ti dnů od podpisu Smlouvy
  • doplatek ve výši 80% z celkové kupní ceny včetně DPH, a to po kolaudaci projektu a podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (Kupní smlouva)
  • termíny dokončení stavby
  • možnosti klientských změn
  • text Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (Kupní smlouva) a termín jejího podpisu
  • závazek smluvních stran uzavřít za sjednaných podmínek Kupní smlouvu, a to do 30ti dnů od kolaudace projektu
  • další podmínky nezbytné k uzavření Kupní smlouvy

4. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ( KUPNÍ SMLOUVA )

Tato smlouva se uzavírá v rámci buď rezervační doby ( v případě dokončených projektů ), nebo v rámci doby dohodnuté ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní ( v případě bytů v přípravě/ve výstavbě ). Ve smlouvě je přesně specifikován předmět převodu, kupní cena bez i včetně DPH, způsob uhrazení (vlastní prostředky/hypoteční úvěr), termín předání jednotky a další náležitosti potřebné k převodu vlastnictví jednotky.
V rámci Kupní smlouvy je možné sjednat úschovu kupní ceny. U smluvní advokátní kanceláře naší společnosti je tato služba poskytována zdarma. V případě, že klient požaduje jiného schovatele ( jiná advokátní kancelář, banka, notář ), zařizuje si úschovu ve vlastní režii a na vlastní náklady.

5. PŘEDÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

Předání bytu následuje po podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a uhrazení celé kupní ceny. Nejpozdější možný termín předání je stanoven v Kupní smlouvě, a to do 20 dnů od provedení vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí ve prospěch nového vlastníka.