SLOVO ARCHITEKTA

architekt

Dům je navržen na místě bývalé neorenesanční stavby a využívá částečně její původní, do ulice více situovanou polohu. Zachovává tedy jistou nepravidelnost v uliční čáře, kterou lze považovat za charakteristickou (zvykovou) pro toto místo. Toto výrazné „odskočení“ – část dvoupodlažní a část šestipodlažní – vytváří zřetelně odlišnou hmotu od sousedních bytových domů, a je tak i potlačen efekt scelení hmot.

Chtěli jsme dosáhnout klidného působení stavby, bez výrazně členěných fasád a kombinací různých materiálů. Základním a zásadním prvkem domu jsou jednotná, v šachovnici rozmístěná okna, dodávající stavbě osobitý, zapamatovatelný charakter.

Pro celkovou koncepci bylo také důležité a zásadní rozhodnutí o zachování a začlenění platanu. Dle konzultace se zpracovatelem znaleckého posudku je zachování platanu velmi reálné a vhodné, neboť strom patří k vitálním druhům s kožovitými listy zvyšujícími výparem vlhkost prostředí a snižujícími zároveň teplotu ve svém okolí.

Pro bytový dům jsou samozřejmě zásadní dispozice bytů. Vždy se snažíme, a bylo tomu tak i zde, o dodržení několika v zásadě jednoduchých pravidel, které ověří schopnost navržené dispozice býti zařízena přirozeně nábytkem, aniž by působila svému budoucímu majiteli potíže.

M.A. architekt JAN ŠESTÁK